Tietosuoja & GDPR

Vahvistetaan luottamusta tietosuojan avulla

Tietosuojaa liiketoiminta edellä

Henkilötietojen käsittely, tietosuoja ja tietoturva ovat asioita, jotka kuuluvat vahvasti jokaisen yrityksen toimintaan. Haluamme olla rakentamassa asiakkaidemme tietosuojapalveluita liiketoimintalähtöisesti.

Tietosuojan kuntokartoitus

Tietosuojan kuntokartoitus on asiantuntija-arvio tietosuojan lainmukaisesta toteutumisesta yrityksessäsi. Kuntokartoituksessa käydään läpi seuraavat asiakokonaisuudet, niiden toimintamallit, dokumentaatio ja lainmukaisuus: käsittelytavat, henkilötietoryhmät, tietojen suojaaminen sekä sisäänrakennettu tietosuoja.

Prosessi

Aloitusvaihe

Aloitusvaiheessa muodostetaan tilannekuva yrityksen tietosuoja-asioista (käsittelyn päätavat, laajamittaisuus, erityiset riskit) yhteisen etätapaamisen avulla.

Selvitysvaihe

Selvitysvaiheessa käydään läpi dokumentaatio ja toimintatavat

Arviointivaihe

Arviointi- ja raporttivaiheessa asiantuntijamme analysoi ja arvioi edellä mainitut ja muodostaa loppuraportin.

Jätä meille soittopyyntö!